Πρόσκληση σε Ημερίδα με θέμα: «Νέα Εργαλεία και Μηχανισμοί Κινητικότητας, Εργασίας & Μάθησης για Νέους στην Ευρώπη»

Πρόσκληση σε Ημερίδα με θέμα: «Νέα Εργαλεία και Μηχανισμοί Κινητικότητας, Εργασίας & Μάθησης για Νέους στην Ευρώπη»

15/12/2016