Προγράμματα

class

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» έχει διάρκεια 125 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν σε βάθος το πλαίσιο και τις τεχνικές της εκπαίδευσης…

Read More
Handicapped children playing with other kids in nature

Επιμόρφωση Ειδικών Βοηθών – Συνοδών Παράλληλης Στήριξης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Επιμόρφωση Ειδικών Βοηθών – Συνοδών Παράλληλης Στήριξης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχει διάρκεια 200 ώρες και έχει βασικούς στόχους την πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τη φύση των ιδιαιτεροτήτων…

Read More
pexels-photo-210661

«Ημερίδες Διδακτικής της Έκθεσης / Νεοελληνικής Γλώσσας για φιλολόγους – Βόλος»

By | Προγράμματα | No Comments

Η Ημερίδα «Ημερίδες Διδακτικής της Έκθεσης / Νεοελληνικής Γλώσσας για φιλολόγους» έχει σαν στόχο την επιμόρφωση με διαλέξεις δια ζώσης στο διδακτικό πακέτο του μαθήματος της Έκθεσης στο Λύκειο, την…

Read More
pexels-photo

«Ημερίδες Διδακτικής της Έκθεσης / Νεοελληνικής Γλώσσας για φιλολόγους – Αθήνα»

By | Προγράμματα | No Comments

Η Ημερίδα «Ημερίδες Διδακτικής της Έκθεσης / Νεοελληνικής Γλώσσας για φιλολόγους» έχει σαν στόχο την επιμόρφωση με διαλέξεις δια ζώσης στο διδακτικό πακέτο του μαθήματος της Έκθεσης στο Λύκειο, την…

Read More
Colorful Chalk at Chalkboard ca. 2001

Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας – Β΄ Κύκλος

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Διγλωσσία και διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας – Β’ Κύκλος» έχει διάρκεια 7 μήνες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες…

Read More
special_edu

Ειδική Αγωγή-Αναγνωστικές Δυσκολίες: Στρατηγικές και Διδακτικό υλικό για την Αντιμετώπιση

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή-Αναγνωστικές Δυσκολίες: Στρατηγικές και Διδακτικό υλικό για την Αντιμετώπιση» έχει διάρκεια 700 ώρες και έχει βασικό στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και όλων των επαγγελματιών που…

Read More
kek-photo

Η Φωτογραφία & η ψηφιακή επεξεργασία της

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Η Φωτογραφία & η ψηφιακή επεξεργασία της» έχει διάρκεια 10 μηνών και παρέχει σύγχρονες γνώσεις που αφορούν όσους αγαπούν την τέχνη της φωτογραφίας, δίνει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα…

Read More
office-desk-working

Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης (σε ηλεκτρονικό περιβάλλον)

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Διδακτική-Μεθοδολογία της Έκθεσης (σε ηλεκτρονικό περιβάλλον)» έχει διάρκεια 12 εβδομάδων και στοχεύει στην επιμόρφωση από απόσταση στο διδακτικό πακέτο του μαθήματος της Έκθεσης στο Λύκειο (με μεθοδολογία και…

Read More
cad2

2D-3D Σχεδίαση με τη χρήση του AutoCAD – B’ Επίπεδο

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «2D-3D Σχεδίαση με τη χρήση του AutoCAD – Β’ Επίπεδο» έχει διάρκεια 12 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες…

Read More
cad1

2D-3D Σχεδίαση με τη χρήση του AutoCAD – Α’ Επίπεδο

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «2D-3D Σχεδίαση με τη χρήση του AutoCAD – Α’ Επίπεδο» έχει διάρκεια 12 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες…

Read More
job-interview-success

Πώς να πετύχετε στο χώρο εργασίας

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Πώς να πετύχετε στο χώρο εργασίας» έχει διάρκεια 12 ωρών/2 ημερών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφωμένους.

Read More
joomla

Δημιουργία Ιστοσελίδων – Joomla

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Δημιουργία Ιστοσελίδων – Joomla» έχει διάρκεια 12 ωρών/4 ημερών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφωμένους

Read More
management

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» έχει διάρκεια 60 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους.

Read More
ID:47192833

Marketing Ιδιωτικών Ιατρείων και Φαρμακείων

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Marketing Ιδιωτικών Ιατρείων και Φαρμακείων» έχει διάρκεια 60 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους

Read More
pharmacy

Οικονομική & Διοικητική Υποστήριξη Ιατρείου-Φαρμακείου

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Οικονομική & Διοικητική Υποστήριξη Ιατρείου-Φαρμακείου» έχει διάρκεια 60 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους. Η επιτυχής ολοκλήρωση…

Read More
personal-training

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Personal Training

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Personal Training» έχει διάρκεια 1 μήνα και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους. Η επιτυχής ολοκλήρωση…

Read More
methodology

Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών»  έχει διάρκεια 100 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους. Η επιτυχής ολοκλήρωση του…

Read More
fingers

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και επικοινωνία με κωφούς και βαρήκοους στο χώρο της εργασίας

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και επικοινωνία με κωφούς και βαρήκοους στο χώρο της εργασίας» έχει διάρκεια 50 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και…

Read More
fingers

Εκμάθηση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας επιπέδου 3ου κύκλου

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Εκμάθηση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας επιπέδου 3ου κύκλου» έχει διάρκεια 9 μήνες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους. Η…

Read More
samp

Εκμάθηση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας επιπέδου 1ου κύκλου και ευαισθητοποίηση στην κώφωση και βαρηκοΐα

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Εκμάθηση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας επιπέδου 1ου κύκλου και ευαισθητοποίηση στην κώφωση και βαρηκοΐα» έχει διάρκεια 9 μήνες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και…

Read More
lab

Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε Μοριακές Τεχνικές

By | Προγράμματα | No Comments

Το «Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε Μοριακές Τεχνικές» έχει διάρκεια 15 ωρών παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε μοριακές τεχνικές με στόχο την προετοιμασία βιοεπιστημόνων για την τρέχουσα ή μελλοντική τους επαγγελματική…

Read More
Scanning of a human brain by X-rays

Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία – Νευροψυχολογία (Διάγνωση – Θεραπεία – Αποκατάσταση)

By | Προγράμματα | No Comments

Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία –…

Read More
12

Πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης οδηγών δημιουργικών περιηγήσεων

By | Προγράμματα | No Comments

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο:«Πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης οδηγών δημιουργικών περιηγήσεων». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το…

Read More
2121

Βασικές αρχές στο QGIS & στη λειτουργία GPS

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Βασικές αρχές στο QGIS & στη λειτουργία GPS» έχει διάρκεια 5 ημέρες παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε βασικά εργαλεία αναφορικά με την επιστήμη της Γεωπληροφορικής όπως τα συστήματα…

Read More
School_Kid

Ειδική αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες: εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και το σχεδιασμό παρεμβάσεων

By | Προγράμματα | No Comments
Το πρόγραμμα «Ειδική αγωγή - Μαθησιακές Δυσκολίες: εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων» είναι ετήσιο, έχει φόρτο εργασίας 900 ωρών που οδηγούν σε πιστοποιητικό εξειδίκευσης 60 ECTS μονάδων....
Read More