Διευθυντής Κατάρτισης
Ζήσης Μαμούρης, Αναπληρωτής Πρύτανης Έρευνας

 

phone+30 24210 74510

Βιογραφικό σημείωμα

Οργανωτικός Υπεύθυνος
Χαράλαμπος Σαμαντζής

 

phone+302421006473, +302421006366

 

Διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Γεωργία Ευαγγέλου

 

phone+30 24210 06367

Βιογραφικό σημείωμα

Οικονομική και διοικητική υποστήριξη
Ελένη Βεζαλή

 

phone+30 24210 06368

 

Τεχνική υποστήριξη – webmaster
Δημήτρης Κουτσαυτίκης

 

phone+30 24210 06383

Βιογραφικό σημείωμα